Το Όραμά μας

Η Σπάρτη είναι από τις σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της Ελλάδας, με διεθνή απήχηση για το  μοντέλο ζωής που εισήγαγε και ανέδειξε. Το ενδιαφέρον για την αγωγή και την βιοθεωρία των Σπαρτιατών υπήρξε και υπάρχει διεθνώς και έχει ταυτιστεί με αρχές και αξίες που συναντώνται με πολύ εξειδικευμένο τρόπο στην Σπαρτιάτικη κοσμοθεωρία.  
 
Μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί στον τόπο μας φορέας, του οποίου σκοπός ύπαρξης να είναι η επιστημονική προσέγγιση και ανάλυση της σπαρτιάτικης φιλοσοφίας καθώς και η προσπάθεια διάδοσης του μοντέλου ζωής των Σπαρτιατών, το οποίο μοντέλο, πέραν των άλλων, θα μπορούσε να αποτελέσει και απάντηση σε πολλά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, τα οποία απορρέουν από την κακή ποιότητα διαβίωσης.
Επίσημοι θεσμοί, όπως η Πολιτεία, το Πανεπιστήμιο, η Αυτοδιοίκηση, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ανέλαβαν μια συγκεκριμένη τέτοια πρωτοβουλία, ελπίζουμε ότι θα καλοδεχθούν και θα υποστηρίξουν την πρωτοβουλία των πολιτών ακόμα και με την προσωπική παρουσία και συμβολή των μελών τους.
 
Η παρουσία ενός νέου φορέα στον τόπο μας, θα πρέπει για να πείσει για την αναγκαιότητά του, να προκαλέσει το ενδιαφέρον και να αποδεικνύει ότι συμβάλλει στη βελτίωση της καθημερινότητάς μας. Ο προτεινόμενος φορέας δεν μπορεί να διακρίνεται από μονολιθική προσέγγιση και προσήλωση στους προγόνους και στα δημιουργήματά τους, όπως πιθανόν να προδιαθέτει ο τίτλος, αλλά ο τίτλος και το περιεχόμενο του φορέα θα πρέπει να αποτελούν το σύμβολο και την εγγύηση κάτω από τα οποία θα μπορούν να γίνονται διαρκείς αναφορές, αναλύσεις, προτάσεις, διεκδικήσεις για την σημερινή πραγματικότητα, και να αναπτύσσονται σχέσεις εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και προόδου στην τοπική κοινωνία με διάθεση εξαγωγής και προώθησής τους.
 
Από τους κεντρικούς σκοπούς του φορέα που ιδρύθηκε είναι η επιστημονική και ερευνητική προσέγγιση  και η ανάδειξη μιας κοσμοθεωρίας και μιας βιοθεωρίας που αποτέλεσαν την βάση ενός συστήματος διαπαιδαγώγησης που χαρακτηρίστηκαν μοναδικά στον αρχαίο κόσμο και των οποίων η αξία είναι διαχρονική. Αυτή η φιλοσοφία ζωής  και ο πολιτισμός που ανέδειξε, αποτελούν την βαριά μας κληρονομιά ως Σπαρτιάτες, η οποία δεν συνιστά βάρος, αλλά όχημα πάνω στο οποίο δεν ανεβήκαμε με επιτυχία μέχρι σήμερα. Αποτελεί, λοιπόν, η εμπειρία του να οδηγήσουμε αυτό το όχημα, πρόκληση για μας και ελπίζουμε να μετεξελιχθεί σε κίνητρο συμμετοχής και συμβολής όλων των Σπαρτιατών και των Λακώνων, όπου και αν ζουν στον κόσμο. Είμαστε από τους τυχερούς που είμαστε δυο φορές διάσημοι διεθνώς, αφ’ ενός σαν Έλληνες και αφ’ ετέρου σαν Σπαρτιάτες. Ο καθένας από εμάς αφήνει στα παιδιά του μια κληρονομιά και ελπίζει ότι με βάση αυτήν θα προχωρήσουν καλύτερα στην ζωή τους. Για μας υπάρχει μια κληρονομιά, η οποία αποτελεί μοναδικό δημιούργημα και απόκτημα και δεν έχουμε μέχρι σήμερα απλώσει το μυαλό και το χέρι μας για να την χρησιμοποιήσουμε και να την πάμε πάρα πέρα.
 
Βασικό επίσης μέλημα αυτής της προσπάθειας πρέπει να αποτελέσει η συγκριτική προσέγγιση αυτών των αρχών σε σχέση με το σύγχρονο μοντέλο ζωής και η εστίαση στα προβλήματα που βιώνουμε εξ αιτίας του σήμερα. Η απουσία συγκεκριμένης βιοθεωρίας από την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου, η απαξίωση διαχρονικών αξιών και θεσμών, η κατασπατάληση της ζωής μας και των αγαθών της, το ρήγμα στις ανθρώπινες σχέσεις και η αδιαφορία για τα κοινά, αποτελούν ζητήματα αιχμής, πάνω στα οποία θα πρέπει να σταθεί με ερευνητική και αναλυτική ματιά ο φορέας και με διάθεση να προτείνει λύσεις που μπορούν να μετεξελιχθούν και σε μοντέλα διοίκησης και διαβίωσης, στο χτίσιμο μιας νέας  βιοθεωρίας  και κοσμοθεωρίας. 
 
Το όραμά μας για την Σπάρτη είναι να κατακτήσει ως ιστορική οντότητα και ως πανανθρώπινη αξία, την θέση που της αξίζει στην αξιολογική κλίμακα των ιστορικών πόλεων της διεθνούς κοινότητας, της Ευρώπης, της Ελλάδας. 

Βρείτε μας

ΓΡΑΦΕΙΑ
Κ.Παλαιολόγου 67, Σπάρτη Λακωνίας
Τηλ. : 27310.89800 - 6944602206
E-Mail : institoutospartis@gmail.com
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ