Η Αποστολή μας

Με την επωνυμία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ιδρύθηκε το 2010 ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκεπτικό ίδρυσής του τη δημιουργία μίας αστικής εταιρείας, αποτελούμενης από ενεργά μέλη μέσα από την οποία με δράσεις θα αναδειχθεί ο πολιτισμός και η ιστορία της αρχαίας Σπάρτης. Βεβαίως, η προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του πολιτισμού της αρχαίας Σπάρτης δεν σημαίνει ότι η σύνδεση με την εποχή μας θα είναι εκτός ενδιαφέροντος και αντικειμένου. Αντιθέτως μάλιστα, είμαστε πεπεισμένοι ότι πολλά από εκείνα που συνέθεταν την βιοθεωρία και την κοσμοθεωρία των αρχαίων Σπαρτιατών, ίσως αποτελούν και το καλύτερο φάρμακο για πολλές ασθένειες του σύγχρονου πολιτισμού.
 
Σκοπός μας είναι:
 
 • Να αποτελέσουμε αφετηρία για αναγέννηση και ανάπτυξη τοπική, κοινωνική, πνευματική, ψυχική, βιοτική, με έργα πνευματικού, καλλιτεχνικού, επιστημονικού και κοινωνικού χαρακτήρα.
 • Να αναδείξουμε την Σπάρτη και ό,τι αυτή συμβολίζει, με πράξεις και δράσεις μέσω του τουρισμού και των μέσων επικοινωνίας και σε συνεργασία με όλους, όσους επιδεικνύουν ανάλογη δράση και ενδιαφέρον, παράγοντες θεσμικούς και μη.
 • Με προβολή και ανάδειξη της βαριάς μας κληρονομιάς, της αδιάσπαστης ιστορικής πορείας των ανθρώπων του τόπου μας, του αρχαιολογικού μας πλούτου και κυρίως των συμβολισμών της Σπάρτης, να αποτελέσουμε αιτία, αλλά και την βάση για την δημιουργία λιτών, στερεών και φωτεινών σύγχρονων ανθρώπων, όπως ο δωρικός ρυθμός αισθητοποιεί και διδάσκει και όπως η σύγχρονη εποχή με τα παγκοσμιοποιημένα προβλήματα επιτάσσει.
 • Η συμμετοχή στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων προγραμμάτων – έρευνα, μελέτη, καταγραφή και δημοσιοποίηση του υλικού και άυλου πολιτισμού της Σπάρτης – περιφερειακής ανάπτυξης, αλλά και κλαδικών πολιτικών που συμβάλλουν στην ανάδειξη των δράσεων των σχετικών με την αναβάθμιση του πολιτιστικού αποθέματος της Σπάρτης, της διεύρυνσης της διεθνούς ακτινοβολίας και επιρροής της, της εμβάθυνσης στην φιλοσοφία, στην βιοθεωρία και στην κοσμοθεωρία των Σπαρτιατών.
Επιμέρους στόχοι αυτής της προσπάθειας, είναι οι εξής:
 
 • Η ενθάρρυνση της ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την Σπαρτιάτικη αγωγή και φιλοσοφία και η διερεύνηση του κατά πόσον ένα τέτοιο μοντέλο θα μπορούσε να αποτελέσει αντίδοτο σε πολλά προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου.
 • Η διοργάνωση συζητήσεων και συνεδρίων σχετικά με τα σύγχρονα προβλήματα κυρίως στα θέματα διοίκησης, αυτοδιοίκησης, διεθνών σχέσεων, παιδείας και κοινωνικής αλληλεγγύης.
 • Η δημιουργία του δικτύου των πόλεων και των οργανισμών που φέρουν το όνομα «ΣΠΑΡΤΗ», στοιχείο που προδίδει την αγάπη, τον θαυμασμό και τον σεβασμό τους για την Σπάρτη, θα διαμορφώσει μία δυνατή ομάδα συνεργατών και χορηγών και εν δυνάμει επισκεπτών της Σπάρτης, ένα ισχυρό παγκόσμιο δίκτυο με το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε εμείς και κυρίως η νεολαία μας πολλών μορφών συνεργασίες.
 • Η συγκρότηση και κατάθεση φακέλου στην UNESCO προκειμένου η ΣΠΑΡΤΗ να κηρυχτεί ΜΝΗΜΕΙΟ της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΥΛΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ. Ήδη το Ινστιτούτο έχει δεχθεί χορηγία προκειμένου να ξεκινήσει την προσπάθεια αυτή.
 • Στην έναρξη μιας συλλογικής προσπάθειας για την πραγματοποίηση μιας σειράς μνημείων που θα αναδεικνύουν την ιστορία της πόλης μας, με την προσέλκυση χορηγών. Προτεινόμενο πρώτο μνημείο η Σπαρτιάτισσα μάνα με την προτροπή «ή τάν ή επί τάς» και το γλυπτό των 300 με τον Λεωνίδα και το περίημο «μολών λαβέ».
 • Η σύνδεση της ιστορικής κληρονομιάς με συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου, όπως είναι η ανάδειξη και προβολή του διατροφικού μοντέλου της Σπάρτης με την ψηφιοποίηση του ιστορικού μας πλούτου, την προβολή της Σπάρτης σε όλο τον κόσμο, την υποστήριξη της έρευνας και την διάχυση της γνώσης σχετικά με την Σπάρτη σε όλο τον κόσμο, την διασύνδεση με πανεπιστήμια και την δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε σημαντικούς τομείς της επιστήμης όπως η ιστορία, η φιλοσοφία, οι επιστήμες της αγωγής, η οικονομία που σχετίζονται με την βιοθεωρία και την κοσμοθεωρία της αρχαίας Σπάρτης και όχι μόνον.
 • Η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και με όσες Σχολές – Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στον Κόσμο θα είχαν το ενδιαφέρον να ενθαρρύνουν την έρευνα και να χρηματοδοτήσουν την εκπόνηση διατριβών με θέμα την Σπαρτιάτικη αγωγή και φιλοσοφία.
 • Η διεκδίκηση και ανεύρεση των αναγκαίων χρηματοδοτήσεων για την ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων όπως του θεάτρου και του νέου αρχαιολογικού μουσείου, ανακαίνιση και αξιοποίηση του παλαιού αρχαιολογικού μουσείου, ανάδειξη περιφερειακών μνημείων (Πελλάνα, Σελλασία, Μενελάιον, Βαφειό), αλλά και των νεοκλασικών κτιρίων και γεφυριών. Δημιουργία δρώμενων και εκδηλώσεων για την αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.
 • Η δημιουργία σε περιοχή κατά μήκος του Ευρώτα χώρου εκπαιδευτικού και τουριστικού παράλληλα, όπου θα μπορούσε κάποιος να βιώσει για λίγο τον Σπαρτιάτικο τρόπο ζωής. Στον χώρο αυτό θα μπορούσαν να φιλοξενούνται κυρίως νέοι από όλο τον κόσμο και να αποτελέσει παράλληλα ένα επιδεικτικό μοντέλο εναλλακτικού τρόπου ζωής.
 • Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προκειμένου να υιοθετηθεί ως μάθημα η Σπαρτιάτική αγωγή και φιλοσοφία και η συμβολή στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.
 • Η υποστήριξη νέων συγγραφέων και ερευνητών, οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν σε θέματα σχετικά με την Σπάρτη.
 • Η καλλιέργεια διεθνών συνεργασιών με θέμα την ιστορική και συμβολική παρουσία της Σπάρτης.
 • Η αναβίωση μέσω της εικονικής πραγματικότητας των αρχαιολογικών χώρων της Σπάρτης.
 • Δημιουργία αντιγράφου του αρχαίου νομίσματος καθώς και άλλων αντιγράφων από το μουσείο και τα ψηφιδωτά της Σπάρτης, καθώς και άλλων ποιοτικών καλλιτεχνικών δημιουργημάτων προς πώληση, με αντικείμενο την ιστορία της Σπάρτης, από τα οποία θα μπορεί να προσποριστεί πόρους για την λειτουργία του.
 • Η αδελφοποίηση και συνεργασία με όλες τις πόλεις και τις περιοχές ανά τον κόσμο όπου υπήρξε ή υπάρχει παρουσία Λακώνων και Σπαρτιατών.
Μέσα για την επίτευξη των σκοπών του Ινστιτούτου είναι:
 
 • Ο προγραμματισμός και η διεξαγωγή ερευνών, μελετών και γενικότερα η διασφάλιση τεκμηρίωσης σε κάθε θέμα που ενδιαφέρει τους ιδρυτές και τα μέλη του Ινστιτούτου μέσω της συνεργασίας με επαγγελματικούς, κρατικούς και επιστημονικούς φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση επιστημονικών πληροφοριών σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, αειφόρου ανάπτυξης και τεχνογνωσίας, που σχετίζονται με την Σπάρτη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό εν γένει, αλλά και με την τουριστική αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος, καθώς και με την σύνδεση με την πρωτογενή ή άλλη παραγωγή, η διάδοση τους προς τους ιδρυτές, και κάθε άλλο ενδιαφερόμενο, φορείς ή φυσικά πρόσωπα.
 • Η διεξαγωγή και διαχείριση σχετικών εξειδικευμένων ερευνητικών και μελετητικών προγραμμάτων που περιλαμβάνονται σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα, τα οποία ενισχύουν και προωθούν ολοκληρωμένες δράσεις τοπικής ανάπτυξης και η ανάπτυξη συνεργειών με άλλους συναφείς φορείς.
 • Η συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς, με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα, για την ανάπτυξη διεπιστημονικών σχέσεων σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης πολιτιστικών πόρων γενικότερα και προώθησης πολιτικών ποιότητας των δράσεων πολιτισμού ειδικότερα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα συναφή με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
 • Η έκδοση βιβλίων, περιοδικών και συναφών εντύπων, σχετικών με τις διεξαγόμενες μελέτες και έρευνες ή τις διεθνείς συναντήσεις, τις διαλέξεις και τα σεμινάρια της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και εντύπων που αποσκοπούν στην ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης.
 • Η συμμετοχή σε ή η σύμπραξη με νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, εφόσον εξυπηρετούνται οι σκοποί του Ινστιτούτου με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης και ειδικότερα σε θέματα πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης.
 • Η διαμόρφωση κινήματος Φίλων της Σπάρτης με αίτημα την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς με την συμβολή της Πολιτείας και των Διεθνών Οργανισμών.
 • Η ενθάρρυνση και υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη ανάληψη πρωτοβουλιών για την διεκδίκηση δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο την ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης μέσω της δημιουργίας του Νέου Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Σπάρτης, της αποκατάστασης των αρχαιολογικών χώρων και του αρχαίου θεάτρου, της αξιοποίησης του παλαιού αρχαιολογικού μουσείου της πόλης και των άλλων συναφών υποδομών.
 • Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στη διατήρηση-διάσωση πολύτιμων αρχιτεκτονικών και λοιπών στοιχείων, στην ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό του πολιτιστικού αποθέματος της Σπάρτης, στην ενημέρωση και υποστήριξη επιστημόνων-ερευνητών, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα ενισχύουν την εκπαίδευση και την προσέλκυση επισκεπτών στους ίδιους τους χώρους, όπως τρισδιάστατες εικονικές ανακατασκευές των αρχαιολογικών χώρων και ευρημάτων. Το ψηφιακό αυτό απόθεμα θα αποτελεί ταυτόχρονα ένα διαρκές «παρατηρητήριο» για την εξέλιξη όλων των δράσεων των συναφών με την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού της Σπάρτης.
 • Η αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτισμού της Σπάρτης με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών, διασφαλίζοντας ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
 • Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών για τη δημιουργία ή τη διεύρυνση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς του Σωματείου. Το Σωματείο μπορεί να συμμετέχει ενεργά στους ανωτέρω φορείς και να συμβάλλει στην υλοποίηση των έργων και των δράσεων με την τεχνογνωσία και τα μέσα που διαθέτει.
 • Η δημιουργία Πανεπιστημιακού Τμήματος Σπαρτιατικών Σπουδών καθώς και Οργανισμού για την παροχή Σπαρτιατικής παιδείας και αγωγής.
 • Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου.
Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμα που μπορούν να προστεθούν ως άμεσοι ή μακροπρόθεσμοι στόχοι, μπορούν με την επιτυχία τους να μας οδηγήσουν μακριά από την σημερινή αδράνεια, απογοήτευση, αδιαφορία και να αποτελέσουν μοχλό προσωπικής και κοινωνικής εξελικτικής διεργασίας, η οποία φαντάζει τόσο αναγκαία στην πραγματικότητα που και συγκυριακά βιώνουμε σήμερα. Εν κατακλείδι, λοιπόν, θέλουμε να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την ζωή μας και για να το πετύχουμε αυτό ακουμπάμε αυτή τη δύσκολη εποχή, στο όχημα που αποτελεί βαριά μας κληρονομιά.

Βρείτε μας

ΓΡΑΦΕΙΑ
Κ.Παλαιολόγου 67, Σπάρτη Λακωνίας
Τηλ. : 27310.89800 - 6944602206
E-Mail : institoutospartis@gmail.com
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ