Συμμετοχή του Ινστιτούτου Σπάρτης σε ημερίδα του Γραφείου Δημιουργικής Ευρώπης

Το Ινστιτούτο Σπάρτης συμμετείχε επίσημα με αποστολή μέλους του στην ημερίδα που διοργάνωσε το Γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης για τους Πολιτιστικούς Φορείς - Δυνατότητες και Προοπτικές» στο Βουλευτήριο του Ναυπλίου την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020.
 
Η ημερήσια διάταξη της ημερίδας περιελάμβανε την ενημέρωση των εκπροσώπων των συμμετεχόντων πολιτιστικών φορέων σε θέματα ανάδειξης της άυλης κληρονομιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, αίτησης και ένταξης σε χρηματοδοτικά προγράμματα του Υπουργείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών μεταξύ των οργανισμών. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι εκπρόσωποι του ΥΠΠΟΑ ρωτήθηκαν για ζητήματα που ενδιαφέρουν τους πολιτιστικούς φορείς της Σπάρτης και αφορούν στην πολιτιστική κληρονομιά της Λακωνίας και στους τρόπους αξιοποίησής της. Έχοντας ως εφαλτήριο τις κατευθυντήριες γραμμές που εδόθησαν, το Ινστιτούτο Σπάρτης πρόκειται να αναλάβει ενεργό δράση και σημαντικές πρωτοβουλίες, σε συνεργασία με όλους τους φορείς που εκδήλωσαν σχετική πρόθεση στην πρόσφατη 1η Συνάντηση των Κοινωνικών Φορέων του Δήμου Σπάρτης.
 
Τέλος, σε συνέχεια της προαναφερθείσας συνάντησης, το Ινστιτούτο Σπάρτης προσκάλεσε το Γραφείο Δημιουργικής Ευρώπης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την πραγματοποίηση μια ανάλογης ημερίδας στην πόλη μας. Η στάση του ΥΠΠΟΑ υπήρξε ιδιαίτερα θετική και η πραγματοποίησή της πρόκειται να ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Βρείτε μας

ΓΡΑΦΕΙΑ
Κ.Παλαιολόγου 67, Σπάρτη Λακωνίας
Τηλ. : 27310.89800 - 6944602206
E-Mail : institoutospartis@gmail.com
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ